Misjon

Menigheten støtter Troens Bevis sitt prosjekt “Ingen utelatt”.

Det bygges en omsrogslandsby i Uganda for barn med spesielle behov. 

Det er knyttet et stort stigma til å få et barn med en funksjonshemming og mange får ikke den omsorg de trenger og i verste fall mister livet grunnet dette.

 

 Linker til prosjektene

Vi samler i 2024 inn til et fjøs som skal bygges i omsorgslandsbyen. Du kan støtte dette ved å gi en gave på vipps eller konto.

Har du spørsmål eller ønsker mer info?

Ta kontakt med Svenn Tore