Med hjerte for bygda

Vi vil bygge et felleskap hvor det er plass til alle
og hvor vi sammen leder mennesker til
Jesus og et liv sammen med Han.

Kalender