Barn i menigheten

Barnetreff

 Dette er hyggelige samlinger for barn og foreldre. Vi samles den 2. onsdagen hver mnd fra kl 11-13.

Det er en samling med andakt og sang før vi spiser medbrakt niste. Etterpå er det tid til både lek og hobbyaktiviteter.

Kontaktperson: Lisbeth Thorsland, 41262605

Junior

Annenhver onsdag i partallsuker er det Junior for 4.-7. klasse kl 17-18:30.

Det er alltid en samling med andakt og sang. Etterpå er det mat. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Det er blant annet turer til bowling, grilltur til øya på Smeland og overnattingstur til Lognavatn.

Kontaktperson: Bjørn Fiedler

Søndagsskole

Hver søndag i oddetallsuker er det søndagsskole.(følger skolens ferier)

Dette er samtidig som gudstjenesten kl 11. Søndagsskolen er for alle barn fra 0-12 år.

Dette er gøye samlinger med lek, sang, andakt og noe å bite i. Etterpå er det lek og hobbyaktivitet. Noen ganger har vi aktiviteter ute, kino og annet.

Minisang

Kor for barn fra 0-6 år.

Vi øver annenhver torsdag i oddetallsuker fra kl 17:30-18:15. Etter det spiser vi kveldsmat sammen og leker.

 

Kontaktperson: Mari Tveiten 48300517