Gudstjeneste og søndagsskole

Annenhver søndag, i oddetallsuker samles vi til Gudstjeneste og søndagsskole kl 11.

Her samles alle generasjoner og vi ønsker et fellesskap der alle føler seg hjemme. Både om du er erfaren med tro, er ny i troen eller om du ikke vet om du tror.

Vi starter sammen før ungene går ned i kjelleren for sin egen samling. Denne deles i to grupper. 3 år til 3. kl og 4.-7. kl. Der er det fokus på lek og moro, andakt, sang og aktivitet. Det er alltid noe å bite i og det er trygge voksne for å sørge for at de har det fint sammen.

 

Oppe fortsetter gudstjenesten med lovsang og forkynnelse. Vi ønsker at dette skal være relevant for livet samt oppmuntre til å søke nærmere Gud i hverdagen.

Vi tror på bønn og det er alltid mulig å stoppe igjen etter gudstjenesten for personlig forbønn eller samtale.

Vi er glad i å være sosiale og kafeen innbyr til god prat og latter etter gudstjenesten. Det er alltid kaffe og noe å bite i. 

Søndagene i partallsuke varierer mellom Delemøte eller Kveldsbibelskole kl 19 og “Heimesamling”

Delemøte er samlinger hvor de som ønsker det kan dele et ord eller en opplevelse de har hatt med Gud. Et vitnesbyrd.

Kveldsbibelskole har fokus på undervisning og er satt av til et relevant tema.

Heimesamling er samlinger i hjemmene. Vi oppfordrer alle til å invitere noen de kjenner til kaffe/mat og prat hjemme.