Som menighet ønsker vi å være tilstede for folk i alle livets faser og sesonger.

Vi ser også at mange kan ønske noen å snakke med i spørsmål og tro/tvil og menighet.

I forlengelsen av alle gudstjenester er det mulighet for forbønn og samtale.

Vårt bønneteam ledes av Monica Forgard Flottorp. Hun har i likhet med våre pastorer  taushetsplikt og er tilgjengelig på telefon/melding. Telefonnr: 99394402

Det er også felles bønnesamlinger annenhver uke. Disse veksler mellom å være på Bedehuset og Betania