Vi er veldig takknemlige for at Svenn Tore Thorsland har takket ja til en stilling på 20% som en del av pastorteamet i Betania Åseral.

Ingvild Foss Forgard fortsetter i 25% stilling.

Svenn Tore er gift med Anja og de venter sitt første barn til sommeren.

Han er bonde i tillegg til at han driver Thorsland Tuning. Han har gått i Betania Åseral hele sitt liv.
Han og Anja har satt igang og leder Unge Voksne og han har startet med Mannekveld for å gi mannfolk en møteplass. Han ønsker at folk skal se hva Gud kan gjøre i livet for å maxe livet, ikke trekke det ned.
Vi ser fram til det som ligger foran og håper du er med og ber for både Svenn Tore, Anja, Ingvild og Sveinung.